Angélique Schmeinck

Nederland is twee vrouwelijke meesterkoks rijk, en één daarvan is Angélique Schmeinck. Voor Angélique is koken altijd meer dan de keuken: ze schrijft, presenteert, entertaint, experimenteert, adviseert, fotografeert en reist de wereld af om de grenzen van het culinaire te overstijgen. Met haar boeken, TV-programma's, theateroptredens, luchtballonrestaurant en de smaakexpedities in haar gloednieuwe smaakatelier verdiept en verspreidt ze haar culisofie. Vanuit deze Wijsheid van de Keuken verbindt Angélique kunst en ambacht, waarmee ze verbluffende nieuwe ideeën, gerechten en culinaire vergezichten aan een breed publiek voorschotelt.

Met acht smakelijke boeken op haar naam is Angélique een gerespecteerd en bekroond auteur. De  Smaakvrienden serie, Impress Your Friends, en het samen met Peter Klosse geschreven Nieuwe Proefboek zijn haar meest recente titels. Elke uitgave is meer dan een kookboek, omdat Angélique zich blijft richten op nieuwe benaderingen van ingrediënten, toepassingen, smaken en technieken. Dezelfde creatieve inspiratie is de basis voor de programma's -The Taste of Cooking, Impress your Friends, Hollandse Keukenmeesters- die ze de afgelopen jaren presenteerde als vaste 24Kitchen TV-chef. Met recent het programma Culi College. Ook verzorgde ze de culinaire rubriek in het programma Melk & Honing bij de EO.

De liefde voor de podiumkusten brengt haar naar theaters en evenementen door het hele land, waar zij met culinaire intermezzo's en eetbare schilderijen haar publiek de ogen opent voor ongekende smaakmogelijkheden.

Freestyle cooking, flavour design, culinaire colleges en smaakexpedities: in haar Smaakatelier leert Angélique amateur-gastronomen, zakelijke smulpapen en food professionals met andere ogen kijken en met andere tongen proeven in sessies vol kunstzinnig vakmanschap en diepgravend culinair onderzoek. Wie het Smaakatelier eenmaal is binnen gegaan, zal nooit meer op dezelfde manier een gerecht proeven of de keuken in stappen!

Voor echte hoogvliegers die niet van gebakken lucht houden heeft Angélique CuliAir Skydining bedacht: een restaurant in een heteluchtballon waarin hoog boven de aarde fantastische gerechten worden bereid met een vernuftig katrolsysteem in de hitte van de ballon zelf.

Wetenschap, kunst en vakmanschap: Angélique Schmeinck weet ze steeds opnieuw te combineren tot inspirerende creaties, met oogstrelende en zinnenprikkelende resultaten die zonder uitzondering smaken naar meer!

Een wetenschappelijke basis voor haar innovatieve denken op culinair gebied ontwikkelde ze tijdens haar opleiding aan het Centrum Ontwikkeling Creatief Denken (COCD).

 

ANGELIQUE SCHMEINCK

ENGLISH VERSION

The Netherlands can pride itself on two female master chefs, and one of them is Angélique Schmeinck. For Angélique, cooking is never restricted to the confines of the kitchen; she is a writer, TV presenter, experimenter, advisor, photographer, and a globetrotter who is constantly aiming to transcend the limits of the culinary world. She uses her books, TV shows, theatre performances, hot air balloon restaurant, and the taste expeditions held in her brand new Taste Atelier as a platform from which she spreads and elaborates her culisophy. From the perspective of this Wisdom of the Kitchen, Angélique fuses artistry and craftsmanship, serving her broad audience with dazzling new ideas, dishes, and culinary vistas.

With eight tasty books to her name, Angélique is a respected and award-winning author. Her most recent titles include the ‘Smaakvrienden’ series, Impress Your Friends, and ‘Het Nieuwe Proefboek’ written together with Peter Klosse. Every single publication amounts to more than just a cookbook, because Angélique is always out to find novel approaches to ingredients, applications, flavours, and techniques. This creative inspirations is also at the heart of her 24Kitchen TV shows The Taste of Cooking, Impress Your Friends, and ‘Hollandse Keukenmeesters” (Dutch Masterchefs), which she presented as an in-house chef for 24 Kitchen cooking channel, and her culinary items in ‘Melk & Honing’ (Milk & Honey) for Dutch EO public broadcasters.

A genuine love for the stage has brought her to theatres and events across the nation, where her culinary intermezzos open her audience's eyes to unprecedented possibilities in taste. Freestyle cooking, flavour design, culinary college lectures, and flavour-expeditions ; in her all new Taste Atelier, Angélique shows amateur gourmets, corporate epicures, and food professionals to see and savour as never before, in sessions jam-packed with artistic craftsmanship and profound culinary investigations. Once you have set foot inside the Taste Atelier, tasting a dish or entering your kitchen will never be the same again!

For true kitchen aces who don't fancy hot air, Angélique has invented CuliAir Skydining; a restaurant incorporated in a hot-air balloon, where she serves world-class dishes high above the earth, prepared in the heat of the balloon itself using a clever pulley system.

Science, art, and craftsmanship: Angélique Schmeinck never fails to combine these traditions into new and inspiring creations that delight the eye and caress the senses, each one guaranteed to have you come back for another bite!

Angélique has acquired the academic foundation for her innovative way of thinking during her education at the Centre for Development of Creative Thought (Centrum Ontwikkeling Creatief Denken, COCD).